Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 

1  Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následku vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení. 
2  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující poskytl o své osobě jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní údaje jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodu.
3  Kupující odesláním objednávky zboží dává prodávajícímu souhlas ke shromaždování a uchovávání osobních údajů o jeho osobě a nákupech a k jejich následnému zpracování pro potřeby marketinku.
4  Kupující má právo požádat kdykoliv o vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího a ten je povinen žádosti bez odkladu vyhovět. 

Vše o OpenCart. Používá se opensource systém OpenCart
eShop Biomac Radnice, © 2021